Velkommen til Bergen dere sjøfarende folk

ankerdram
Med tillatelse gjengir vi her Ordfører Trude Dreveland sin tale til Kystpilegrimsleia seilasen 24 juli 2014.

 

20140724_085155

Enigheden roes inn mot bryggen i Bergen for å treffe Ordfører og Domprost

Velkommen til Bergen dere sjøfarende folk, velkommen sjøveien til havnebyen Bergen.

Jeg må rette en varm velkomst til både biskop, fungerende biskop, representanter fra verdslige myndigheter og entusiaster for kystpilgrimsleden. Og kanskje en ekstra varm velkomst til de av dere som jobber med å få opp kystpilgrimsleden til glede for både leg og lærd.

For denne reisen er det som på moderne heter et «kick off», det er en reise som markerer starten på en prosess som skal konkretisere kystpilgrimsleden til et tilbud som helt vanlige mennesker både kan bruke og vil ha hørt om. Ambisjonene er høye – vi har hørt visking om inspirasjon fra den ekstremt suksessrike pilgrimleden til Santiago de Compostella. Slike ambisjoner liker vi i Bergen.

Ambisjonene er i orden, og mulighetene ligger der som et rommelig hav med god bør.

Men hva kan en slik pilgrimsled være for oss moderne mennesker. I middelalderen var det jo greit. I middelalderen levde det hellige på en annen måte i hverdagen sammen med det profane, og en pilgrimstur, om det var til nabobygden eller til selveste Jerusalem, så var en pilgrimstur noe som mange i samfunnet aspirerte til.

Dessuten var det få muligheter til å reise i middelalderen. Den som har lest den engelske middelalder forfatteren Chaucers beretning om pilgrimsturen til Canterbury kan få et inntrykk av at i tillegg til det hellige så hadde reisen trekk ved det som i dag er en sydentur.

Så heller ikke moderne pilgrimsreiser trenger å være noe kun for de seriøse og sorgmodige! Skjønt når vi først er på pilgrimsreise kan vi nok ta med oss noe sakmodighet uansett. Sånn for sikkerhets skyld.

Med et politisk blikk er pilgrimsreisen noe mer enn muligheter for privat refleksjon, og mer enn et potensialt reiselivsprodukt. Selv om begge disse er viktige. Pilgrimsleden er også del av arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle vestnorsk identitet og samarbeid. For Bergen er det viktig at både Stavanger og Trondhjem er med, og at de mange små og store steder langs leden mellom byene også er partnere i arbeidet og i identiteten.

Vestnorge er en fantastisk region, bygget på beherskelse av havet. Det er en region som har en felles historie og dermed også en felles identitet. Middelalderens pilgrimsleder var med å binde sammen Veien mot Nord, og dermed med på å gi folk i de ulike fjorder og øyer en felles referanserammer. Vi ble et felles samfunn fordi vi ble kjent med hverandre og vokste sammen. Pilgrimsledene bidro til at dette felleskapet vokste frem blant folk flest. Det er viktig som poltikker vet jeg at det holder ikke at bare politikere snakker sammen.

Et moderne pilgrimsled må ha ambisjoner om å være en slik felles identitetsprosjekt. Et tiltak som minner folk om fortiden, og der med er med på å gjøre synlig linjer i landskapet, og også et tiltak som folk kan gjøre i dag og dermed bidra til å bygge gode relasjoner langs kysten.

Dagens arrangement, med både bisper, myndigheter og vanlige folk er dermed det beste mulige kick off vi kunne tenke oss. Her er det samarbeid mellom profesjonelle og amatører, jeg så nok kystkulturfolkene i Bergen hos dagens båtfolk i vågen, og jeg er sikkert på at det er andre frivillige med også. I tillegg var det fantastiske musikere fra divisjonsmusikken.  I dag er det også samarbeid mellom generalister og spesialister, ikke minst med reiselivslagets deltagelse. Og ikke minst er det representanter fra både det lokale og kommunale, det regionale og fylkeskommunale, i 5 fylker, og det nasjonale og statlige.

Lykke til med arbeidet, Bergen er med.

Trude Dreveland, Ordfører i Bergen kommune


 

 

20140724_100806

På Hanseatisk museum i Bergen 24 juli. Fra Høyre: Domprost Jan Otto Myrseth, Biskop Erling Pettersen, Ordfører Trude Dreveland, Jostein Løvdal fra Riksantikvaren og Tor Titlestad fra Hordaland Fylkeskommune.