Berekraftig reiseliv siktar på balanse innafor sosiale, økonomiske og miljø aspekt. Ansvarlighet kvalitet og langsiktigheit er viktige stikkord.

Berekraftig reiselivsutvikling

Ei berekraftig reiselivsutvikling der dei unike natur- og kulturressursane langs kysten blir iveratekne for kommande generasjonar er viktig. Ansvarlegheit, kvalitet og langsiktigheit er viktige stikkord. Det er viktig at det blir lagt til rette for levedyktige lokalsamfunn, gode… Les mer