• At kulturarva er viktig for verdiskapinga i samfunnet er det få som stillar spørsmål ved. Men blir det penger av det?

  Kultur og reiseliv

  Kulturarva er viktig for verdiskapinga i samfunnet. Kulturminner og kulturmiljø skal takast vare på som bruksressursar, og vere grunnlag for kunnskap, oppleving og verdiskaping. Det kan vere lønsamt for lokalsamfunnet å satse på kulturminne. Tal frå EU og… Les mer

 • 20141222_113849

  Fra vinter til vår mellom holmer og skjær

  Vinteren ligger over oss. Vi går med krumme rygger og drømmar om vår og opent hav. Hva skjer i Kystpilegrimsleia no?

 • 2009 Kystleia 200

  Moderne pilegrimsferd

  Pilegrimsferd på havet gir kanskje ei særskilt form for nærleik til naturen og naturkreftene. Den åndelege og religiøse dimensjonen er likevel ikkje den einaste motivasjonsfaktoren for å få folk til å delta på pilegrimsreiser. Det kulturhistoriske aspektet og fokus på kysten si historie gjennom fleire tusen år vil for mange vere like viktig.

 • Berekraftig reiseliv siktar på balanse innafor sosiale, økonomiske og miljø aspekt. Ansvarlighet kvalitet og langsiktigheit er viktige stikkord.

  Berekraftig reiselivsutvikling

  Ei berekraftig reiselivsutvikling der dei unike natur- og kulturressursane langs kysten blir iveratekne for kommande generasjonar er viktig. Ansvarlegheit, kvalitet og langsiktigheit er viktige stikkord. Det er viktig at det blir lagt til rette for levedyktige lokalsamfunn, gode… Les mer

 • enigeden

  Kystkultur for alle penga

  Mat og overnattingsmuligheiter utgjer heilt sentrale element i ei reiselivssatsing, og gode tilbod til dei reisande er heilt nødvendig for å få folk til å komme. Fleire stader står naust, sjøhus, fyrstasjonar og bryggeanlegg til forfall. Ei reiselivssatsing rundt Kystpilegrimsleia kan vere med på å finne ein ny bruk til desse kulturminna.

 • Langevåg

  Kultur som grunnlag for verdiskaping på kysten

  Kva meinas med verdiskaping? Er det berre snakk om meir pengar i kassa? Skal en bli tråkka ned av turistar med pilegrimsstav og padleåre eller er gevinsten fordelt på to?

 • 20140724_221259

  Med bein, årar, hjul og mere til

  Det er mange moglegheiter for korleis ein tar seg fram på Kystpilegrimsleia. Den store avstanden saman med den varierte naturen gjer likevel at det kan være bra for kropp og natur at man reiser på forskjellige vis.

 • 20140726_201907

  Kartlegging av kystleia

  Kva er bakgrunnen for kor Kystpilegrimsleia går? Arkeologen Bjørn Ringstad ved Møre og Romsdal Fylkeskommune har blandt anna tatt utgangspunktet i sagaenes fortellingar, losbøker og munnlege opplysningar frå statslosar for å fastsette kor leia gikk.

 • ankerdram

  Velkommen til Bergen dere sjøfarende folk

  Her kan du lese Ordfører Trude Dreveland sin velkomst til Kystpilegrimsleia seilasen 24 juli 2014.

 • 20141001_092303

  Hausten er her

  Kva skjer i Kystpilegrimsleia om dagen? Her kan du lese om kva som skjer på kontoret i Førde og resten av kysten.

 • 20141009_185854

  Prosjektmøte på Utstein

  Prosjektgruppa møttes på Utstein Pilegrimsgard på Klosterøya ved Stavanger for prosjektmøtet.

 • Sunnivamindre

  En padlepilegrims beretning – Fra Tønsberg til Nidaros

  Bokaktuell: Lars Verket, eldsjel, eventyrar og sjølvutnemnd padlofil nøyer seg ikkje berre med å dokumentere sine reiser med fantastiske bilde. No kjem han også med bok om den fantastiske reisa si med kajakken Sunniva frå Tønsberg til Trondheim våren/sommaren 2014.

 • 20140511_140958

  Kystleia – landets viktigaste pilegrimsveg

  Det gjekk fleire vegar mot Nidaros. Ein av dei viktigaste og kanskje mest brukte ferdselsvegane til Olav den heilage sitt skrin var langs kysten – Kystpilegrimsleia. Dette var landets hovudfartsåre. Med eit godt beskytta farvatn innbyr kysten til… Les mer

 • 20140703_173200

  Kristendom og kongemakt i mellomaldaren

  Då Olav Haraldsson fall på Stiklestad i 1030 var kristendommen ein ny religion i landet. Kyrkja var ein del av ein overnasjonal institusjon, og med kristninga vart Noreg for alvor ein del av det europeiske fellesskapet. Religionsskiftet kom… Les mer