Prosjektmøte på Utstein

20141009_185854

Prosjekt Kystpilegrimsleia heldt sitt første møte på Utstein Pilegrimsgard 9-10 oktober.

Prosjektgruppa samla foran Utstein Pilegrimsgård

Prosjektdeltakarane frå vestlandets fylkeskommunar, bispedømer og Riksantikvaren har vore samla på Utstein i to dagar og jobba for å ta prosjektet vidare.

NRK Rogaland radio kom på besøk og pratet med Jan Geir Auestad frå Rogaland fylkeskommune og Anette Christiansen prosjektleiar for Kystpilegrimsleia. Intervjuet kan du høyre her. Hovudpunkta for møtet var å arbeide med å etablere organisasjonskultur og struktur for prosjektorganisasjonen og starte det praktiske arbeidet. Det var semje om å knytte nærare kontakt med kommunar, frivillige lag og organisasjonar for å sikre breiare lokalt engasjement.

20141010_131923

Jan Geir Auestad frå Rogaland fylkeskommune her saman med dagleg leiar av Pilegrimsgården Reidun Kyllingstad og Prosjektleiar Anette Christiansen.

 

Til stade på møtet var

Jan Geir Auestad, Rogaland fylkeskommune

Margun Pettersen, Stavanger bispedøme

Ragnhild Halle, Stavanger bispedøme

Tor Titlestad, Hordaland fylkeskommune

Ragna Sofie Grung Moe, Bjørgvin bispedøme

Knut Åland, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Bjørn Ringstad, Møre og Romsdal fylkeskommune

John-Erik Brakstad, Møre bispedøme

Åse Bitustøl, Riksantikvaren

Anette Christiansen, Prosjektleiar

 

Forhindra frå å delta:

Representantane frå Sør-Trøndelag fylkeskomune og Nidaros bispedøme og Stavanger biskop.