Prosjekt Kystpilegrimsleia

2013-Sommer-177-960x720

Gjennom tid og sted. Fra menneske til menneske.
Opplev kysten på en helt ny måte.


Prosjektet Kystpilegrimsleia har som mål å skape et autentisk nettverk og reiselivsprodukt for moderne pilegrimer, basert på den gamle hovedfartsåren for pilegrimer til Nidaros.

Prosjektet dekker et stort geografisk område og går gjennom fem fylker langs Vestlandskysten; Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag (nord til Trondheim). Det har fra starten blitt lagt vekt på å forankre prosjektet både lokalt og regionalt, og god dialog mellom mange ulike aktører er viktig.

Prosjektet finansieres av Riksantikvaren sammen med de respektive fylkeskommunene, og kirken bidrar med uvurderlig kompetanse og menneskelige ressurser. Prosjektet baserer seg på en forprosjektrapport som ble ferdigstilt i 2013. Rapporten kan lastes ned her.

Veien fremover

Hovedprosjektet startet 1 mai, 2014  med tilsetting av prosjektlederen Anette Christiansen. Prosjektlederen er stasjonert i Førde i Sogn og Fjordane og har ansvaret for prosjektets videre utvikling. Se Organisering for mer om prosjektets oppbygging.

Dette er et nedenfra-opp-prosjekt som har lokalbefolkningen, frivillige lag og organisasjoner, samt lokale tilbydere av overnatting mat transport og attraksjoner som sine viktigste medspiller.

 

Selv den lengste reise begynner med ett skritt.

Denne nettsiden er under kontinuerlig oppbygning og forbedring og du vil se at den vil vokse i takt med prosjektets fremgang. Er det noe du lurer på, vil bidra med eller syns vi bør vite om kan du kontakte oss.