Prosjekt Kystpilegrimsleia

20141222_112535

 Prosjekt Kystpilegrimsleia

Gjennom tid og sted. Fra menneske til menneske.
Opplev kysten på en helt ny måte.

Prosjektet dekker et stort geografisk område og går gjennom fem fylker langs Vestlandskysten; Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag (nord til Trondheim). Det har fra starten blitt lagt vekt på å forankre prosjektet både lokalt og regionalt, og god dialog mellom mange ulike aktører er viktig.

Prosjektet finansieres av Riksantikvaren sammen med de respektive fylkeskommunene, og kirken bidrar med menneskelige ressurser. Prosjektet baserer seg på en forprosjektrapport som ble ferdigstillt i 2013. Rapporten kan lastes her: Kystpilegrimsleia_forprosjektrapport.

Hovedprosjektet startet 1 mai, 2014  med tilsetting av prosjektlederen Anette Christiansen. Prosjektlederen er stasjonert i Førde i Sogn og Fjordane og har ansvaret for prosjektets videre utvikling. Se Organisering for mer om prosjektets oppbygging.

Denne nettsiden er under kontinuerlig oppbygning og forbedring og du vil se at den vil vokse i takt med prosjektets fremgang. Er det noe du lurer på eller syns vi bør vite om kan du kontakte oss her.

Dette er et såkalt nedenfra-opp-prosjekt som har lokalbefolkningen, frivillige lag og organisasjoner, samt  lokale tilbydere av overnatting, mat, transport og attraksjoner som sine viktigste medspiller.

Selv den lengste reise begynner med ett skritt.